PRO HR ALERT: TK utrzymał limit 30-krotności

2018.11.14

Trybunał Konstytucyjny uznał dziś za niezgodną z Konstytucją RP ustawę z 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa miała znieść zasadę, iż powyżej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W konsekwencji limit 30-krotności będzie obowiązywał tak jak dotychczas. 
 
W uzasadnieniu Trybunał powołał się na wadliwość procesu legislacyjnego, w szczególności głosowania nad ustawą w Senacie. Trybunał nie odniósł się do treści zaskarżonej ustawy – zaznaczył, że rozstrzygnięciu podlegały wyłącznie kwestie proceduralne. Do wyroku zgłoszono 3 zdania odrębne, w tym Prezes TK – podnoszono, że przebieg prac legislacyjnych nie zawierał tak rażących uchybień, aby można było mówić o niezgodności ustawy z Konstytucją.
 

KONTAKT

r. pr. Łukasz Chruściel

lukasz.chrusciel@raczkowski.eu