Principles of Polish Labour Law

2018.10.31

Monografia dotyczy zagadnień podstawowych zasad polskiego prawa pracy.

Analizie poddane zostały zasady indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Omówione zostały również zasady dotyczące postępowania w sprawach dotyczących prawa pracy.

Monografia, oprócz zagadnień teoretycznych, zawiera również szereg odesłań do orzecznictwa Sądu Najwyższego. Tym samym, pozycja ta zainteresuje nie tylko akademików, ale również praktyków.

Redakcja: prof. dr hab. Krzysztof W. Baran

Autor: r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa, dr Justyna Czerniak-Swędzioł, Antoni Dral, Daniel Książek, Ewelina Kumor - Jezierska, Mariusz Lekston, Mariusz Piątkowski, dr Marcin Wujczyk, Janusz Żołyński

Publikacja dostępna jest tutaj.