Pracownik musi powiadomić o zmianie adresu do korespondencji. Inaczej poniesie konsekwencje.

2018.03.29

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika wskazania przez niego adresu do korespondencji. Adres ten najczęściej będzie jednocześnie adresem zamieszkania pracownika. Powyższe uprawnienie pracodawcy wynika z art. 221 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Natomiast zgodnie z par. 3 tego przepisu, udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma też prawo żądać udokumentowania danych osobowych pracowników - komentarz r. pr. Piotra Lewandowskiego dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.