Pracownicze Plany Kapitałowe też dla przewoźników

2018.03.29

Kondycja finansowa ponad połowy polskich firm transportowych jest słaba lub nawet bardzo słaba, a koniunktura w branży TSL zdecydowanie niekorzystna. Przedsiębiorstwa transportowe zmagają się równocześnie z wieloma trudnościami, wynikającymi w szczególności z dużego zadłużenia wobec kontrahentów i banków, a także z barier regulacyjnych na rynku przewozów międzynarodowych oraz rosnącej konkurencji, wywierającej presję na obniżki cen usług. Za nieco ponad rok do kanonu utrapień przewoźników dojdą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), czyli kolejny parapodatek, w którym rząd upatruje rozwiązania problemów z wysokością emerytur - r. pr. Paulina Zawdzka-Filipczyk i r. pr. Łukasz Kuczkowski komentują dla Transport Manager. 

Artykuł dostępny jest tutaj.