Podstawa składek chorobowych może być wyższa niż emerytalnych

2018.06.14

ZUS stoi na stanowisku, że w przypadku przyjęcia przez przedsiębiorcę wyższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, od podwyższonej podstawy należy naliczać i odprowadzać również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zdaniem organu zastosowanie ma tutaj literalne brzmienie art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe. ZUS twierdzi, że nie można opłacać składek na ubezpieczenia chorobowe od innej podstawy niż na ubezpieczenie emerytalne i rentowe — r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.