Po wyroku TK: Prawidłowości wyboru społecznych inspektorów pracy nie sprawdzi nawet sąd

2018.05.10

Trybunał Konstytucyjny 26 kwietnia 2018 r. orzekł o zgodności z konstytucją (sygn. akt K 6/15) większości przepisów ustawy z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 567 ze zm.). Zakwestionował jedynie dostęp społecznych inspektorów pracy (SIP) do danych osobowych pracowników bez wcześniejszego uzyskania ich zgód na przetwarzanie takich danych. Trybunał za zgodne z konstytucją uznał m.in. przepisy, które w sposób mało precyzyjny określają procedurę wyboru SIP, przyznając prawa w tym zakresie wyłącznie organizacjom związkowym, bez możliwości kontroli wyboru inspektorów przez pracodawcę czy jakikolwiek inny podmiot, w tym nawet przez sąd — r. pr. Łukasz Kuczkowski i r. pr. Katarzyna Wilczyk komentują dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.