Obowiązki wynikające z RODO

2018.06.18

RODO kładzie szczególny nacisk na ochronę praw osób, których dane dotyczą. Czyni to m.in. za pomocą wyraźniej wyartykułowanych praw podmiotów danych oraz skorelowanych z nimi obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe –  apl. radc. Adrian Szutkiewicz wyjaśnia w artykule dla magazynu ABI EXPERT. 

Artykuł dostępny jest tutaj.