O wysokości wynagrodzenia za okres umownego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy decyduje wola stron

2018.06.27

Przepisy prawa pracy nie regulowały dotychczas i nie regulują nadal sposobu ustalania wynagrodzenia przysługującego pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy w okresie, który pozostał do rozwiązania umowy o pracę, dokonanego na mocy porozumienia stron. O tym, jakie to będzie wynagrodzenie decyduje przede wszystkim wola stron ujawniona w porozumieniu, na podstawie którego umowa o pracę ma zostać rozwiązana — r. pr. Sandra Szybak-Bizacka oraz apl. adw. Agnieszka Piasecka komentują dla ius.focus. 

Komentarz dostępny jest tutaj.