Nowe uprzywilejowanie dla związkowców już od 1 stycznia

2018.09.13

Jak wiadomo, działacze związkowi są szczególnie chronieni przed zwolnieniem z pracy. Dotyczy to m.in. wskazanych w uchwale zarządu jego członków i innych osób upoważnionych do reprezentowania organizacji. Oczywiście ochrona ta nie jest absolutna. Niemniej jednak ustawa o związkach zawodowych do jej uchylenia wymaga zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej. Dotychczas jednak przepisy milczały o tym, w jakim terminie osoby zarządzające związkiem powinny wypowiedzieć się na temat zamiaru zwolnienia związkowca przez pracodawcę. Ale to zmieni się już z początkiem nowego roku. Wtedy też ochrona zostanie rozciągnięta również na inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową — r. pr. Robert Stępień komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dosteny jest tutaj.