Najważniejsze wyroki wydane w sprawach pracowniczych w 2017 r.

2018.04.05

Miesięczny termin na dyscyplinarkę biegnie inaczej, jeśli naruszenia, jakich dopuścił się pracownik, można uznać za czyn ciągły. Można wówczas sięgnąć po przyczyny nawet sprzed lat. Podobnie ma się sprawa w przypadku zwolnienia z powodu dezorganizujących pracę zwolnień lekarskich, gdzie wypowiedzenie mogą uzasadniać dawne nieobecności - adw. Bartłomiej Raczkowski i apl. radc. Anna Boguska komentują dla Rzeczpospolita. 

Artykuł dostępny jest tutaj.