Krótsza praca dla rodziców, a wynagrodzenie bez zmian

2018.05.15

Polski ustawodawca od kilku lat wprowadza kolejne rozwiązania uelastyczniające czas pracy, których celem jest godzenie obowiązków rodzinnych z życiem zawodowym. Najstarszym takim rozwiązaniem jest zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, z którego w Holandii korzysta ponad połowa zatrudnionych, ok. 70 proc. pracujących kobiet. W Polsce zatrudnienie niepełnoetatowe stosowane jest niezwykle rzadko (ok. 6 proc. pracowników) z uwagi na niski poziom wynagrodzeń oraz brak precyzyjnych regulacji dotyczących rozliczania czasu pracy i uprawnień niepełnoetatowców — r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska komentuje dla Wolters Kluwer. 

Artykuł dostępny jest tutaj.