Konsekwencje, jakie mogą spotkać osobę naruszającą tajemnicę przedsiębiorstwa, są różnorakie.

2018.10.04

Zakres odpowiedzialności za naruszenie przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa zależy od tego, czy naruszenia dopuścił się pracownik, czy były etatowiec lub osoba zatrudniona na innej podstawie niż umowa o pracę. Konsekwencje, jakie mogą spotkać osobę naruszającą tajemnicę przedsiębiorstwa, są różnorakie. W odniesieniu do pracowników może to być odpowiedzialność dyscyplinarna (włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika), karna i odszkodowawcza — r. pr. Magdalena Skwara komentuje dla Rzeczpospolita. 

Artykuł dostępny jest tutaj.