Handlujący w niedzielę nie musi przyjąć mandatu.

2018.03.14

Przepisy o zakazie handlu są niejasne. Pojawiają się wręcz ich różne interpretacje. Jeżeli przedsiębiorca chce otrzymać ich wiążącą wykładnię przez sąd, to nie pozostaje mu nic innego jak odmówić przyjęcia mandatu - r. pr. Grzegorz Ruszczyk wyjaśnia w rozmowie dla Wolters Kluwer.  

Wywiad dostępny tutaj.