Firmowe informacje w tajemnicy na zmienionych zasadach

2018.10.04

Nie wystarczy już, że pracodawca powiadomi załogę o zakazie ujawniania informacji poufnych. Musi jeszcze podjąć szczególne działania ochronne. Obowiązek zachowania poufności takich danych obowiązuje obecnie bezterminowo. Od 4 września 2018 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jest ona implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know- -how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Zmiany – na co zresztą wskazuje nazwa transponowanej Dyrektywy – koncentrują się na tajemnicy przedsiębiorstwa — r. pr. Katarzyna Sarek-Sadurska oraz apl. adw. Agnieszka Piasecka komentują dla Rzeczpospolitej. 

Artykuł dostpeny jest tutaj.