Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta

2018.06.20

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawidłowym planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Najnowsze wydanie obejmuje zmiany związane z wejściem w życie  1 marca 2018 r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Ustawa wprowadza zakaz handlu i wykonywania czynności związanych z handlem (w tym powierzania ich pracownikowi lub zatrudnionemu na podstawie umów cywilnoprawnych) w niedziele i święta w placówkach handlowych. Najnowsze wydanie zostało  uzupełnione o  pytania i odpowiedzi dotyczące nowych zasad prowadzenia handlu i wykonywania czynności związanych z handlem.

Odpowiada na pytania dotyczące:

  • zakresu ograniczenia handlu w niedziele i święta
  • definicji handlu i czynności związanych z handlem
  • doby niedzielnej i świątecznej
  • placówek handlowych nieobjętych zakazem
  • zasad ograniczenia handlu w Wigilię i Wielką Sobotę

Autorzy: r. pr. Łukasz Chruścielr. pr. Sandra Szybak-Bizacka

Publikacja dostępna jest tutaj.