Czas na decyzję, co dalej z pracownikami tymczasowymi

2018.08.02

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z konkretnych pracowników tymczasowych nieprzerwanie od 1 czerwca 2017 r. (lub wcześniej) i zamierzają nadal z nich korzystać, będą musieli zastanowić się, jak to zorganizować po 30 listopada 2018 r. Z tym dniem minie bowiem 18 miesięcy korzystania z pracy takich pracowników, licząc od 1 czerwca 2018 r. (czyli od daty wejścia życie nowelizacji ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych; t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 594 ze zm.). Jest to maksymalny okres, przez jaki pracodawca użytkownik może korzystać z pracy konkretnych osób. Dotyczy to zarówno osób kierowanych do pracy na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik tymczasowy zastępuje nieobecnego pracownika zatrudnianego przez pracodawcę użytkownika – wówczas ten maksymalny okres wynosi 36 miesięcy — r. pr. Robert Stępień komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.