Co zmieni się w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców? - Karolina Schiffter, Maciej Zabawa, Krzysztof Gruszka

2018.04.19

Publikujemy pierwszą część komentarza do najnowszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, tj. w ustawie o cudzoziemcach. Omawiane zmiany zostały wprowadzone ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 107). Większość z nich weszła w życie już 12 lutego 2018 r., niektóre jednak zaczną obowiązywać dopiero 1 stycznia 2019 r. Istotą zmian jest wprowadzenie nowego rodzaju zezwolenia na pobyt (zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, zezwolenie ICT). Cudzoziemiec posiadający takie zezwolenie będzie mógł, po spełnieniu dodatkowych warunków, wykonywać pracę nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach UE – adw. Karolina Schiffter, apl. radc. Maciej Zabawa oraz apl. radc. Krzysztof Gruszka komentują dla Dziennika Gazeta Prawna. 

Artykuł dostępny jest tutaj.