Biurokracja stopuje angaże cudzoziemców

2018.01.11

Wraz z początkiem 2018 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.). Jedną z istotnych zmian dla pracodawców jest rozszerzanie uprawnień kontrolnych organów administracji rządowej (wojewodów) i samorządu terytorialnego (starosty). Jednocześnie ograniczona została możliwość powierzenia pracy cudzoziemcom poprzez wprowadzenie dodatkowych wymogów stawianych podmiotom powierzającym taką pracę - komentarz adw. Karoliny Schiffter oraz adw. dr Damiana Tokarczyka dla Dziennika Gazety Prawnej. 
Artykuł dostępny tutaj.