ALERT PRO HR: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Szerszy krąg zobowiązanych. Nowe obowiązki.

2018.03.14

Sejm uchwalił nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Już wkrótce obowiązek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy będzie spoczywał na przedsiębiorcach różnych branż, w tym nie wielu pracodawcach. Dotychczas obejmował głównie banki i instytucje finansowe. Nowe przepisy nałożą obowiązek na przedsiębiorców, przyjmujących płatności gotówkowe w wysokości co najmniej 10 tys. euro, choćby w powiązanych ze transakcjach a także na innych przedsiębiorców, w tym świadczących szeroki zakres usług korporacyjnych. Obowiązkiem objęte będę więc firmy przedsiębiorstwa handlowe, usługowe, czy produkcyjne, które nie są w żaden sposób związane z branżą finansową. 

Podmioty obowiązane będą musiały wdrożyć lub dostosować szereg regulacji compliance - procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy, ocenę ryzyka, procedurę whistleblowingu i postępowania wyjaśniającego. Wielu przedsiębiorców posiada regulacje w tym zakresie i będzie zobowiązanych je rozbudować o wskazane zobowiązania.

Niedopełnienie obowiązków grozi karami nie tylko spółce, ale także członkom zarządu. 

Ponadto, większość spółek prawa handlowego, będzie musiała przesłać ministrowi finansów informacje o ich beneficjentach rzeczywistych.

Ustawę została uchwalona przez Sejm 1 marca 2018 r. Po jej uchwaleniu przez Senat i podpisaniu przez Prezydenta, wejdzie w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia (rejestr 

beneficjentów rzeczywistych - 18 miesięcy po ogłoszeniu). 

KONTAKT:

adw. Dominika Stępińska-Duch

dominika.stepinska-duch@raczkowski.eu