ALERT PRO HR: 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

2018.11.07

Zakazany będzie w tym dniu także handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, nawet jeśli pracownicy pracują na zmiany (takie jest stanowisko PIP oraz MRPiPS).
Pracować będą mogli ci pracownicy, wobec których Kodeks pracy dopuszcza pracę w święta (np. w transporcie i komunikacji, w zakładach hotelarskich i gastronomii, wykonujący pracę zmianową – z wyjątkiem pracowników handlu). 
Pracującym w tym dniu trzeba oddać w zamian inny dzień wolny od pracy.. Jeśli u pracodawcy obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, to dzień wolny trzeba dać do końca listopada, a jeśli okres rozliczeniowy jest dłuższy, np. od 1 października do 31 grudnia, to dzień wolny musi zostać udzielony do końca okresu rozliczeniowego.. Gdy udzielenie dnia wolnego nie będzie możliwe, pracodawca musi, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, zapłacić wynagrodzenie i dodatek. 
Pozostali pracownicy, nawet na ich wniosek, nie mogą pracować 12 listopada br., a w zamian mieć wolne np. 24 grudnia br.
Nieczynne mają być szkoły, przedszkola, żłobki, placówki administracji publicznej oraz sądy. 
Pracodawcy muszą zweryfikować grafiki – wymiar czasu do przepracowania w okresie rozliczeniowym obejmującym listopad br. musi zostać obniżony o 8 godzin. W efekcie, może trzeba będzie zlecać nadgodziny w innych dniach.
Może być też konieczne przeliczenie i wyrównanie ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypłaconych już pracownikom w bieżącym roku. 

KONTAKT

dr r. pr. Iwona Jaroszewska-Ignatowska

iwona.jaroszewska@raczkowski.eu