Związek musi uzasadnić odmowę zgody na zwolnienie - Robert Stępień

2014.10.08

Związek musi uzasadnić odmowę zgody na zwolnienie - Robert Stępień 

"Sąd może oddalić lub ograniczyć roszczenia pracownika szczególnie chronionego, jeśli pracodawca naruszył zakaz rozwiązania z nim umowy z uwagi na to, że organizacja związkowa - nadużywając swoich uprawnień - odmawia zgody na zwolnienie tej osoby, zachowującej się wyjątkowo nagannie."

Zobacz plik PDF