Płaca musi być adekwatna do pracy - Sławomir Paruch

2014.12.24

Podwyżki wynagrodzenia członka zarządu spółki, dokonanej przed złożeniem wniosku o ogłoszenie jej upadłości, nie można uznać za bezskuteczną na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Nie oznacza to jednak, że nie można uznać przyznania pracownikowi zbyt wysokiej pensji za na podstawie przepisów kodeksu pracy.

Zobacz plik PDF