Wyższe kwalifikacje nie uchronią od zwolnienia - Robert Stępień

2014.09.03

Wyższe kwalifikacje nie uchronią od zwolnienia - Robert Stępień 

"Pracodawca ma prawo wyznaczyć takie kryteria doboru do zwolnienia, które wyłonią osoby posiadające cechy przez niego pożądane. Nawet jeśli pod uwagę będzie brał staż pracy czy poziom kwalifikacji zawodowych, nie oznacza to, że nie będzie mógł rozwiązać umowy z pracownikiem, który posiada najwyższe kwalifikacje lub staż pracy. Musi to być jednak uzasadnione szczególnymi okolicznościami."

Zobacz plik PDF