Umowy terminowe w nowej odsłonie - Piotr Wojciechowski

2014.12.02

Obecnie te same strony mogą zawrzeć dwa razy pod rząd umowę na czas określony bez zagrożenia, że zamieni się ona w zatrudnienie bezterminowe. Niebawem można będzie podpisać trzy takie angaże na okres nie dłuższy łącznie niż 33 miesiące. Zmienione zasady zawierania czasowych kontraktów mają wejść w życie w 2015 r. 

Zobacz plik PDF