Sławomir Paruch: Czy SN wszedł na grząski grunt

2014.01.16

Sławomir Paruch: Czy SN wszedł na grząski grunt 

„Ostatnio Sąd Najwyższy (wyrok z 8 stycznia 2013 r., sygn. akt IPK146/13) zajmował się zagadnieniem zakazu konkurencji, uznał że zależy on od tego, czy kolejni pracodawcy pracownika faktycznie ze sobą rywalizują a nie czy prowadzą działalność na tym samym rynku regulowanym. W rozpatrywanej sprawie były podwładny domagał się wypłaty odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, który ustanowiono w drodze umowy zawartej z poprzednim pracodawcą.”

Zobacz plik PDF