Nagrody nie odbierze współpraca z konkurencją - Robert Stępień

2014.06.25

Nagrody nie odbierze współpraca z konkurencją - Robert Stępień

"Pracodawca może odroczyć termin wypłaty nagrody. Może też uzależnić jej otrzymanie od pozostawania w zatrudnieniu w dniu wypłaty. Nie może jednak zablokować jej dlatego, że pracownik po rozwiązaniu umowy przeszedł do innej firmy."

Zobacz plik PDF