Nadpłatę pensji trudno odzyskać - Sławomir Paruch

2014.10.22

Nadpłatę pensji trudno odzyskać - Sławomir Paruch

"Pracodawca ma prawną możliwość domagania się od pracownika zwrotu świadczenia, które ten pobrał nienależnie. Jednak osoba, która nie zawiniła ani nie przyczyniła się w żaden sposób do wypłaty nienależnego jej składnika wynagrodzenia, nie musi co do zasady liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu."

Zobacz plik PDF