Idą zmiany w umowach terminowych i wracają stare problemy - Sławomir Paruch

2014.12.04

W przypadku wskazania przez pracodawcę obiektywnych przyczyn leżących po jego stronie, uzasadniających zatrudnianie na czas określony w związku z okresowymi potrzebami, nie stosuje się ograniczeń dotyczących liczby oraz czasu trwania umów na czas określony. Już sam ten zapis budzi wątpliwości, może bowiem być nadużywany.

Zobacz plik PDF