Brak obowiązku pracy czeka na uregulowanie - komentarz Bartłomieja Raczkowskiego

2014.01.29

Brak obowiązku pracy czeka na uregulowanie - komentarz Bartłomieja Raczkowskiego

„W czasie pierwszego spotkania, zorganizowanego pod patronatem Prezydenta RP, poświęconego zmianom w kodeksie pracy, zgłoszona została propozycja uregulowania w przepisach zasad zwolnienia zatrudnionych z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Obecnie kwestia ta nie jest unormowana, co w praktyce powoduje wiele wątpliwości dotyczących np. wynagrodzenia lub konieczności stawienia się w firmie, zwłaszcza w razie sporu na linii pracodawca - zwalniany pracownik.”

Zobacz plik PDF