Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Tożsamość administratora, dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest kancelaria Raczkowski sp.k., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa („Kancelaria”). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt w formie elektronicznej na adres: rodo@raczkowski.eu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres. W tytule wiadomości e-mail oraz na kopercie tradycyjnej poczty prosimy o adnotację: „Ochrona danych osobowych”.

 1. Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisu na wydarzenie, w którym chcą Państwo wziąć udział.

Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- wypełnianie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię

W trakcie wydarzenia będziemy przekazywać Państwu zarówno wiadomości merytoryczne dotyczące bezpośrednio tematu wydarzenia, jak również promować własne produkty i usługi w celu nawiązania lub podtrzymania relacji biznesowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych.

Dodatkowo, weryfikując Państwa zainteresowania będziemy dobierać tematykę organizowanych przez Kancelarię wydarzeń, zarządzać ich realizacją oraz kierować do Państwa indywidualne zaproszenia na udział w tych wydarzeniach, które naszym zdaniem będą wzbudzać Państwa największe zainteresowanie.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - przesyłanie zaproszeń na kolejne wydarzenia organizowane przez Kancelarię

Kancelaria cyklicznie organizuje wydarzenie, którymi mogą Państwo być zainteresowani. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przesyłać Państwu zaproszenia na wydarzenia- zarówno te organizowane przez nasze biura lokalne leżące najbliżej Państwa siedziby jak i te organizowane przez nasze centralne warszawskie biuro.

Przypominamy, iż w każdym momencie mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez kliknięcie w link "Zrezygnuj z subskrypcji". Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego Kancelaria dokonała na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informacje o odbiorcach i kategoriach odbiorców

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych korzystamy z dostawców usług hostingu, wysyłki newsletterów oraz analityki ruchu na stronie internetowej.  

 1. Przekazywanie danych do krajów trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 1. Okres przetwarzania danych

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmującej wysyłkę zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Kancelarię w przyszłości, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu, aż wycofają Państwo udzieloną zgodę lub do momentu, w którym uzyskamy informację, iż Państwa dane osobowe są nieaktualne (np. w razie zmiany podanego adresu mailowego).

W pozostałym zakresie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, o których mowa w pkt. 2 niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

 1. Biorąc pod uwagę podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię, informujemy, iż mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. żądania usunięcia przez Kancelarię dotyczących Państwa danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. otrzymania danych, które Państwo przekazali Kancelarii oraz przekazania ich innemu administratorowi (prawo do przeniesienia danych osobowych),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z marketingiem bezpośrednim na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
  Powyższe prawa mogą Państwo realizować kontaktując się z Kancelarią w sposób wskazany w pkt. 1 powyżej.
 1. Skarga do właściwego organu nadzorczego

Jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzając dotyczące Państwa dane osobowe Kancelaria narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mogą Państwo zgłosić ten fakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat zgłaszania skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdą Państwo na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/155