Zmiany w prawie pracy 2018

Zapraszamy do udziału w Warsztacie: Zmiany w prawie pracy 2018, który odbędzie się 22 marca w Warszawie.

Warsztat poprowadzą: adw. dr Artur Rycak oraz adw. Marta Kosakowska

Podczas warsztatu omówione zostaną kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy, których właściwe stosowanie jest niezbędne i konieczne dla prawidłowego funkcjonowania całej organizacji:

  • zmianach w prawie pracy w roku 2018,
  • roszczeniach wynikających z kodeksu pracy i innych przepisów prawa,
  • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy, w tym zmian wynikających z zakazu pracy w niedziele,
  • kontroli zwolnień lekarskich, włączając elektroniczne zwolnienia lekarskie i wynikające z tego zmiany,
  • egzekucji komorniczych z wynagrodzenia za pracę, włączając odpowiedzialność pracodawcy za właściwą egzekucją oraz możliwe sankcje.
  • Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Prelegenci

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców m.in. z branży farmaceutycznej, doradztwa personalnego oraz osób fizycznych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, prowadzeniem postępowań związanych z mobbingiem i dyskryminacją w zatrudnieniu. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa pracy. W latach 2012-2016 pracowała w departamencie prawa pracy jednej w warszawskich kancelarii prawnych, gdzie zajmowała się prawem pracy oraz sprawami związanymi z ochroną danych osobowych pracowników.