Zmiany w prawie pracy 2018

Zapraszamy do udziału w Warsztacie: Zmiany w prawie pracy 2018, który odbędzie się 22 marca w Warszawie.

Warsztat poprowadzą: adw. dr Artur Rycak oraz adw. Marta Kosakowska

Podczas warsztatu omówione zostaną kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy, których właściwe stosowanie jest niezbędne i konieczne dla prawidłowego funkcjonowania całej organizacji:

  • zmianach w prawie pracy w roku 2018,
  • roszczeniach wynikających z kodeksu pracy i innych przepisów prawa,
  • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy, w tym zmian wynikających z zakazu pracy w niedziele,
  • kontroli zwolnień lekarskich, włączając elektroniczne zwolnienia lekarskie i wynikające z tego zmiany,
  • egzekucji komorniczych z wynagrodzenia za pracę, włączając odpowiedzialność pracodawcy za właściwą egzekucją oraz możliwe sankcje.
  • Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Prelegenci