Zmiany w prawie pracy 2018

Zapraszamy do udziału w Warsztacie: Zmiany w prawie pracy 2018, który odbędzie się 22 marca w Warszawie.

Warsztat poprowadzą: adw. dr Artur Rycak oraz adw. Marta Kosakowska

Podczas warsztatu omówione zostaną kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy, których właściwe stosowanie jest niezbędne i konieczne dla prawidłowego funkcjonowania całej organizacji:

  • zmianach w prawie pracy w roku 2018,
  • roszczeniach wynikających z kodeksu pracy i innych przepisów prawa,
  • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy, w tym zmian wynikających z zakazu pracy w niedziele,
  • kontroli zwolnień lekarskich, włączając elektroniczne zwolnienia lekarskie i wynikające z tego zmiany,
  • egzekucji komorniczych z wynagrodzenia za pracę, włączając odpowiedzialność pracodawcy za właściwą egzekucją oraz możliwe sankcje.
  • Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Prelegenci

Marta jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w praktyce prawa pracy. Marta obsługuje klientów m.in. z branż farmaceutycznej, produkcyjnej, FMCG, handlowej, mediów i telekomunikacji. Zajmuję się w szczególności, kwestiami związanymi ze zbiorowym prawem pracy, projektowaniem wewnętrznych źródeł prawa pracy (regulaminy, procedury), pomocą w kształtowaniu i prowadzeniem relacji ze związkami zawodowymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, audytami DD i dokumentacji pracowniczej, wdrażaniem pracy zdalnej. Prowadzi szkolenia, warsztaty i webinary z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.

Aktywnie publikuje w mediach i prasie branżowej.