Zmiana przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa – zagadnienie pracownicze

W związku z wejściem w życie, z dniem 4 września 2018 r., zmian do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odbędzie się śniadanie biznesowe poświęcone temu tematowi. 

Nowelizacja obejmuje w szczególności zmianę definicji tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wprowadza bezterminową ochronę tej tajemnicy. Ponadto, zdefiniowane zostały sytuacje, w których tajemnica będzie mogła zostać legalnie ujawniona. Na śniadaniu omówimy jakie są tego konsekwencje oraz co trzeba zmienić w Państwa regulacjach wewnętrznych oraz umowach z pracownikami.  

Śniadanie  odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. w godz. 9:30 – 11:00 w siedzibie Kancelarii Raczkowski Paruch sp.k. przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro) w Warszawie.

Śniadanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli działów HR, kadr oraz działów prawnych. 

Prowadzący spotkanie: r.pr. Katarzyna Sarek-Sadurska, partner odpowiedzialny za obsługę klientów z sektora finansowego oraz r.pr. Piotr Lewandowski

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
 

Prelegenci

Kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym i giełdowym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Reprezentuje klientów w procesach sądowych. Prowadziła wiele sensytywnych wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Specjalizuje się w tworzeniu szeroko pojętych polityk wynagrodzeń, zarówno w sektorze finansowym jak i w spółkach giełdowych. Doradza radom nadzorczym oraz grupom kapitałowym we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem wyższej kadry menadżerskiej.

Wśród jej klientów są spółki giełdowe, banki, domy maklerskie i  fundusze inwestycyjne. Doradza również klientom z sektora medialnego i produkcyjnego.  

Współpracuje z wieloma branżowymi stowarzyszeniami, m.in. z Izbą Domów Maklerskich, Związkiem Banków Polskich oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.  

Autorka licznych publikacji i artykułów w tematyce prawa pracy, w szczególności regulacji wynagrodzeń w sektorach regulowanych.

Propagatorka idei HR bez papieru i digitalizacji dokumentów w biznesie.

 

Szef zespołu sporów sądowych.

Piotr ma ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i przedsądowych we wszystkich dziedzinach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, wynagrodzeniem, zakazem konkurencji, wypadkami przy pracy, mobbingiem i dyskryminacją.

Ponadto, doradza i reprezentuje klientów w sporach związanych ze zwolnieniami grupowymi i restrukturyzacją. Opracowuje strategie procesowe, plany zwolnień, w tym identyfikuje i określa kryteria doboru do zwolnień w ramach grup pracowników, a także przygotowuje wymaganą dokumentację.

Wspiera klientów w procesie komunikacji z przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi.

Zajmuje się także zawieraniem i rozwiązywaniem stosunków pracy oraz kształtowaniem odpowiednich warunków pracy, w tym opracowywaniem regulaminów wynagradzania.

Jego klientami są największe polskie spółki z branży nowych technologii, mediów i telekomunikacji, bankowości i finansów, farmaceutycznej oraz lotniczej.

Jest autorem licznych publikacji na temat prawa pracy i prawa HR.