Zmiana przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa – zagadnienie pracownicze

W związku z wejściem w życie, z dniem 4 września 2018 r., zmian do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odbędzie się śniadanie biznesowe poświęcone temu tematowi. 

Nowelizacja obejmuje w szczególności zmianę definicji tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wprowadza bezterminową ochronę tej tajemnicy. Ponadto, zdefiniowane zostały sytuacje, w których tajemnica będzie mogła zostać legalnie ujawniona. Na śniadaniu omówimy jakie są tego konsekwencje oraz co trzeba zmienić w Państwa regulacjach wewnętrznych oraz umowach z pracownikami.  

Śniadanie  odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. w godz. 9:30 – 11:00 w siedzibie Kancelarii Raczkowski Paruch sp.k. przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro) w Warszawie.

Śniadanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli działów HR, kadr oraz działów prawnych. 

Prowadzący spotkanie: r.pr. Katarzyna Sarek-Sadurska, partner odpowiedzialny za obsługę klientów z sektora finansowego oraz r.pr. Piotr Lewandowski

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
 

Prelegenci

Radca prawny, kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich obszarach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym doświadczenie procesowe. Doradza klientom m.in. w procesach restrukturyzacyjnych, zwolnień grupowych oraz w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym w szczególności wyższej kadry menadżerskiej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Pantheon-Assas (Paris II). Laureatka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską. Związana z Kancelarią od 2007 r. Autorka publikacji w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego m.in. w pracach pod redakcją prof. dr hab. M. Safjana i prof. dr hab. K. Pietrzykowskiego. 

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno w sprawach z zakresu prawa pracy, jak i innych gałęzi prawa. Obecnie swoją praktykę koncentruje na reprezentowaniu klientów w sporach sądowych, jak i pozasądowych, we wszystkich obszarach prawa pracy. 

Autor publikacji z zakresu prawa pracy na łamach periodyków Wydawnictwa "Wiedza i Praktyka" oraz współautor komentarza „Praxis. Prawo Pracy dla sędziów i pełnomocników”.