Zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi

5-6 czerwca br. odbędzie się warsztat: Zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi organizowany przez Puls Biznesu w Warszawie. 

Prowadzący: r. pr. Robert Stępień oraz adw. Marta Kosakowska

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Agenda

5 czerwca — godz. 9:30 — 16:00

09:30 — Członkostwo w związku zawodowym po nowemu

 • Kto może należeć do związku zawodowego
 • Status organizacji zakładowej według nowych kryteriów – wymóg 6 miesięcy
 • Zmiany w zakresie raportowania liczby członków
 • Sądowa procedura weryfikacji liczby członków

11:30 — Uprawnienia członków związku zawodowego niebędących pracownikami

 • Jakie uprawnienia przysługują zleceniobiorcom
 • Nowe zasady ustalania uprawnień związkowych w oparciu o liczbę członków
 • Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dla zleceniobiorców
 • Ochrona zatrudnienia zleceniobiorców

14:00 — Nowe zasady negocjowania ze związkami zawodowymi układów zbiorowych, uzgadniania regulaminów oraz innych wewnętrznych spraw

 • Nowe, wyższe progi reprezentatywności organizacji związkowej
 • Reprezentatywność ogólna a reprezentatywność pracownicza
 • Także pojedyncza organizacja reprezentatywna ma rozstrzygający głos
 • Co z rokowaniami rozpoczętymi przed 2019 rokiem

15:30 — Dyskusja, wnioski, podsumowania

Prelegenci

Radca prawny, starszy prawnik w biurze kancelarii w Krakowie, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi oraz wdrażania i rozwiązywania układów zbiorowych pracy i innych wewnętrznych źródeł prawa pracy. Reprezentuje pracodawców przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy. Posiada dużą znajomość branży centrów outsourcingowych (BPO/SSC), branży produkcyjnej oraz branży handlowej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR. 

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców m.in. z branży farmaceutycznej, doradztwa personalnego oraz osób fizycznych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, prowadzeniem postępowań związanych z mobbingiem i dyskryminacją w zatrudnieniu. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa pracy. W latach 2012-2016 pracowała w departamencie prawa pracy jednej w warszawskich kancelarii prawnych, gdzie zajmowała się prawem pracy oraz sprawami związanymi z ochroną danych osobowych pracowników.