Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach w 2018 r.

Zapraszamy na warsztat Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach w 2018 r. organizowane przez kancelarię Raczkowski Paruch. 
 
W trakcie warsztatu zostaną poruszone takie zagadnienia jak:
• nowości w zakresie świadczeń i sposobu ubiegania się o nie,
• nowe regulacje wynikające z RODO, 
• dobre standardy w zakresie regulaminu i działalność funduszu, 
• zwolnienia podatkowe, 
• współpraca z organizacjami związkowymi i przedstawicielem pracowników
 
Warsztat poprowadzą: r. pr. Rafał Jaroszyński oraz adw. Marta Kosakowska.
 
Termin: 15 lutego 2018 r. w godz. 10:00-16:00 (w tym przerwy kawowe oraz przerwa lunchowa)
Miejsce: biuro kancelarii przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro), Warszawa
Koszt uczestnictwa: 790 zł netto/ os. 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 

Agenda

PROGRAM:
1. Kto tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

  • Duży pracodawca - zobowiązany, ale czy zawsze?
  • Rezygnacja z funduszu przez dużego pracodawcę – jak prawidłowo tego dokonać i zakomunikować pracownikom; co w zamian.

2. Fundusz u małego pracodawcy.

  • Wniosek zakładowej organizacji związkowej o utworzenie funduszu - czy zawsze wiąże?
  • Dobrowolne tworzenie funduszu – jak zrobić to prawidłowo. 
  • Rezygnacja małego pracodawcy z funduszu, co w zamian.

3. Uprawnieni do korzystania z funduszu (wnioski pracowników o rozszerzenie kręgu uprawnionych – konkubinat, związki partnerskie itd).
4. Masaże z ZFŚS? – czyli, na co przeznaczyć środki.
5. Dzielić i rządzić - czyli jak prawidłowo wydatkować środki z funduszu.
6. Treść regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i procedura przyznawania świadczeń – na ile szczegółowe musza być poszczególne postanowienia.
7. RODO – czyli jak zmieni się tryb wnioskowania o świadczenia z funduszu. 
8. Komisja socjalna – czy obowiązkowa; jak powinna obradować, czyj głos ma zdanie przeważające? 
9. Fundusz i jego funkcjonowanie a związki zawodowe.
10. Przedstawiciel pracowników - czy uzgadniamy z nim wszystko, co ma do powiedzenia rada pracowników? 
11. Roszczenia związane z funduszem.
12. Wspólna działalność socjalna aspekty praktyczne – umowa i regulamin. 
13. Podatki a świadczenia z funduszu – nowe regulacje.
14. Najistotniejsze orzecznictwo i decyzje ZUS.
15. Świadczenia urlopowe, kiedy i jak wypłacać.
16. Sesja warsztatowa.

Prelegenci

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej. Specjalista prawa pracy z 15 - letnim doświadczeniem w obsłudze pracodawców z zakresu prawa pracy.

Posiada doświadczenie w obsłudze firm korporacyjnych, w doradztwie z zakresu rozwiązywania umów o pracę, zwolnień grupowych, przejęć i połączeń, potrąceń z wynagrodzenia za pracę, odpowiedzialności materialnej oraz porządkowej pracowników, a także tworzenia zakładowych źródeł prawa pracy.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy w „Serwisie Prawno-Pracowniczym", „Prawo Pracy - Personelu od A do Z", „Prawo pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego", „Doradcy Podatnika", „Doradcy Prezesa spółki z o.o.". oraz wielu innych.

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców m.in. z branży farmaceutycznej, doradztwa personalnego oraz osób fizycznych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, prowadzeniem postępowań związanych z mobbingiem i dyskryminacją w zatrudnieniu. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa pracy. W latach 2012-2016 pracowała w departamencie prawa pracy jednej w warszawskich kancelarii prawnych, gdzie zajmowała się prawem pracy oraz sprawami związanymi z ochroną danych osobowych pracowników.