XXVII Forum Administratorów Danych/ Inspektorów Ochrony Danych (ADO/IOD)

16 maja br. r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa podczas XXVII Forum Administratorów Danych/ Inspektorów Ochrony Danych (ADO/IOD) w Warszawie weźmie udział w wydareniu w roli prelegenta.

godz. 13.30 – 14.20

Przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu:

  • Monitoring – kiedy zastosowanie znajdzie KP a kiedy inne przepisy?
  • Profilowanie w stosunkach zatrudnienia.
  • Zbiorowe prawo pracy a RODO.

Więcej szczegółów tutaj. 

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.