Warsztat ProAbility "Wypożyczanie pracowników w praktyce"

Zapraszamy na warsztat organizowany przez ProAbility " Wypożyczanie pracowników w praktyce", gdzie omówione zostaną takie zagadnienia jak: 

  • Pracownik do wynajęcia – czym jest leasing pracowniczy?
  • Dopuszczalność świadczenia pracy na rzecz różnych pracodawców w ramach jednej umowy
  • Formy leasingu pracowniczego w firmach
  • Dzielenie etatu – aspekty praktyczne
  • CZAS PRACY pracownika świadczącego usługi w różnych spółkach
  • Składki ZUS – pracownik na umowach zlecenie + umowa o pracę
  • ZUS / Pip – „ Wypożyczanie pracownika „ w wielu spółkach
  • Problemy praktyczne w związku z kontrolą

Prelegentami będą r. pr. Grzegorz Ruszczyk oraz adw. Piotr Graczyk. 
Termin: 15 lutego 2018 r. .
Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa


Więcej informacji TUTAJ.
 

Prelegenci

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Związany z Kancelarią od lutego 2014 r. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa pracy, dotyczących w szczególności roszczeń pracowników związanych z rozwiązaniem umów o pracę, godzinami nadliczbowymi, umowami o zakazie konkurencji, mobbingiem i dyskryminacją. Specjalizuje się także w prowadzeniu sporów sądowych dot. ubezpieczeń społecznych (m.in. oskładkowanie świadczeń z ZFŚS, świadczeń z umów o dzieło oraz zleceń/dzieł wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy). Wcześniej, przez okres ponad czterech lat pracował w kancelariach zajmujących się świadczeniem kompleksowych usług prawnych na rzecz przedsiębiorców.