Trendy Contact Center 2018

21 czerwca br. adw. Agnieszka Anusewicz będzie prelegentem podczas konferencji Trendy Contact Center 2018 w Warszawie.

godz. 10:20

Zmiany w prawie pracy dotyczące call center

Więcej szczegółów tutaj. 

Prelegenci

Doradza oraz reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa HR, w szczególności w sprawach związanych z rozwiązywaniem stosunku pracy, mobbingiem i dyskryminacją oraz BHP w zakładach pracy, w tym wypadkami przy pracy.  

Wspiera pracodawców w trakcie postępowań wyjaśniających wszczętych w wyniku skarg pracowników z tytułu mobbingu, dyskryminacji lub naruszenia dóbr osobistych.

Wśród jej klientów są centra logistyczne, sklepy wielkopowierzchniowe i spółki z sektora FMCG i zrób to sam. Autorka wielu publikacji w zakresie prawa HR.