Trendy Contact Center 2018

21 czerwca br. adw. Agnieszka Anusewicz będzie prelegentem podczas konferencji Trendy Contact Center 2018 w Warszawie.

godz. 10:20

Zmiany w prawie pracy dotyczące call center

Więcej szczegółów tutaj. 

Prelegenci

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa pracy, dotyczących w szczególności roszczeń pracowników związanych z rozwiązaniem umów o pracę oraz mobbingiem i dyskryminacją.