Transport Manager Meeting: Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem

Zapraszamy do udziału w konferencji Transport Manager Meeting: Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem , która odbędzie się 25 czerwca br. w Warszawie. 

apl. adw. Ewelina Rutkowska wygłosi prelekcję na temat:  

Rewolucja w polskim prawie karnym dotycząca podmiotów gospodarczych, dotyka również firmy transportowe. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj. 

Prelegenci

Aplikantka adwokacka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, młodszy prawnik w zespole prawa karnego biznesu i compliance. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w kancelarii adwokackiej. W trakcie studiów angażowała się w wiele projektów, działała m.in. w Studenckim Stowarzyszeniu Etyki Prawniczej, Klinice Prawa UW w sekcji osadzeni oraz Akademii Arbitrażu. Do kręgu jej zainteresowań, poza prawem karnym gospodarczym i problematyką zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwach, należy prawo sportowe.