Transport Manager Meeting: Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem

Zapraszamy do udziału w konferencji Transport Manager Meeting: Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem , która odbędzie się 25 czerwca br. w Warszawie. 

apl. adw. Ewelina Rutkowska wygłosi prelekcję na temat:  

Rewolucja w polskim prawie karnym dotycząca podmiotów gospodarczych, dotyka również firmy transportowe. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj. 

Prelegenci

Aplikantka adwokacka, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się prawem karnym gospodarczym oraz zagadnieniami zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w kwestiach związanych z budową i wdrażaniem systemów compliance oraz wspiera Klientów przy przeprowadzaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza w obszarze związanym z zarządzaniem kryzysowym w organizacjach. Prowadzi szkolenia z zakresu compliance i prawa karnego. Interesuje się prawem sportowym i compliance w sporcie, tak zwłaszcza zagadnieniami oceny ryzyka w sporcie, wewnętrzną organizacją podmiotów sportowych oraz budowaniem systemów przeciwdziałania nadużyciom. Publikuje w dziennikach prawnych i czasopismach naukowych.