Spotkanie Członkiń Fundacji Business Boutique w Raczkowski Paruch

16 stycznia br. w siedzibie kancelarii w Warszawie odbyło się spotkanie Członkiń Fundacji Business Boutique. 
  
Spotkanie miało charakter dyskusyjny i dotyczyło preferowanych w 2019 r. tematów spotkań oraz planowanych inicjatyw wraz z Gośćmi Specjalnymi. 
 
Raczkowski Paruch wspiera idee propagowane przez Fundację Business Boutique, która powstała z inspiracji ambitnych menedżerek i właścicielek firm, jako platforma wymiany doświadczeń i poszukiwania inspiracji w sferze zawodowej oraz stylu życia. 

Do grona Ekspertek oraz Członkiń Rady Programowej Fundacji należą kobiety, które na co dzień pełnią strategiczne role pracując w korporacjach, na uczelniach wyższych oraz zarządzając własnymi firmami. W gronie Ambasadorów Fundacji znalazły się Osoby będące niewątpliwymi autorytetami w swoich dziedzinach. Statutowym celem Fundacji jest wzajemne dzielenie się doświadczeniem, profesjonalny networking oraz promowanie przedsiębiorczości kobiet: właścicielek firm i menedżerek z korporacji. Ambasadorką Fundacji jest adw. Dominika Stępińska-Duch, partner z praktyki Prawa Karnego dla Biznesu .
 
Więcej informacji na temat fundacji tutaj.