Seminarium: RODO-chron czyli co zrobić, aby być gotowym na zmiany

Zapraszamy na seminarium poświęcone tematowi RODO-chron czyli co zrobić, aby być gotowym na zmiany.

Omówimy następujące zagadnienia:

  • Pracodawca w przededniu zmian w ochronie danych osobowych - od czego zacząć, co sprawdzić, co zmienić – czyli na ile zmiany w przepisach wynikające z Rodo i projektu ustawy o ODO wpłyną na funkcjonowanie Działów HR.
  • O Inspektorze Ochrony Danych Osobowych z perspektywy ABI – mieć czy nie mieć? Jakie korzyści dla organizacji może dać ustanowienie inspektora Ochrony Danych osobowych, jego zakres obowiązków i odpowiedzialności.
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – w praktyce.
  • Privacy by design drivacy by default, ocena skutków dla ochrony danych osobowych – co to oznacza, jak działa.
  • Postępowanie przed organem ochrony danych osobowych – jak nie dać się zaskoczyć PUODO. 
  • Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych – co można a co trzeba mieć, aby uniknąć zarzutu naruszenia przepisów. 


Prowadzący: dr Marlena Sakowska Baryła, r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa oraz adw. dr Paweł Litwiński.

Seminarium odbędzie się 9 lutego 2018 r. (piątek), godz. 11:30 – 16:00, w Narodowym Banku Polskim przy ul. Basztowej 20 w Krakowie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny z przewidzianym poczęstunkiem w ramach przerwy kawowej.  

Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu