RODO Day

RODO Day dedykowane jest kadrze menadżerskiej, pracownikom działów HR oraz przedstawicielom podmiotów świadczących usługi przetwarzania danych osobowych. 


Termin: 14 czerwca 2018 r. 

Miejsce: Biuro kancelarii Raczkowski Paruch, ul. Bonifraterska 17 (21 piętro) w Warszawie.
Koszt uczestnictwa: 1650 zł netto/osoba 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj.

Agenda

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji 

10:15 – 11:15  Dokumentacja pracownicza - od zatrudnienia do …-  analiza sposobu postępowania z dokumentacją pracowniczą po 25 maja 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.- praktyczne wskazówki postępowania w świetle art. 5 i 6 RODO oraz aktualnych zmian w polskim porządku prawnym
r. pr. dr Dominika Dörre- Kolasa

 • Dokumentacja pracownicza w świetle zasady minimalizacji danych, ograniczenia celu, ograniczenia przechowywania, poufności
 • Akta osobowe pod rządami RODO
 • Archiwa własne czy zewnętrzne?

>> Przerwa kawowa 11:15 – 11:30

11:30 – 12:15 Procesy rekrutacyjne bez tajemnic i bez ryzyk. Jakie dane osobowe można pozyskiwać i na jakiej podstawi. Rekrutacje zewnętrzne i ukryte.
apl. adw. Paulina Szymczak-Kamińska

 • Zakresy danych – o co wolno pytać kandydata i pracownika
 • Biały wywiad, bacground check , rekomendacje– zakazane czy prawnie dozwolone 
 • Przebieg rozmów rekrutacyjnych w świetle RODO

​12:15 – 13:15 Ocena ryzyka w świetle przepisów RODO, pracownik sprofilowany, „małżeństwo niedoskonałe”- o współpracy działów prawnych i IT przy wdrożeniu RODO
dr r. pr. Dominika Dörre-Kolasa

 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych Data Protection Impact Assessment – DPIA
 • Privacy by design, Privacy by default – wpływ przepisów RODO na architekturę systemów informatycznych
 • Profilowanie jako narzędzie rekrutacyjne oraz metoda kierowania rozwojem pracownika w trakcie stosunku pracy

>> Lunch 13:15 – 14:00

14:00 – 15:00 Pracodawca skontrolowany i kontrolujący. Monitoring i procedura kontroli przez PUODO w świetle ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
apl. adw. Jakub Lasek, apl. radc. Adrian Szutkiewicz

 • Monitoring video, poczty, inne formy monitoringu a projekt zmian do Kodeksu pracy
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy w związku z monitoringiem 
 • Kontrola PUODO – nie znamy dnia ani godziny – pełna gotowość -czyli, co może się wydarzyć podczas kontroli

15:00 – 16:00 Współdziałanie pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi pod kątem stosowania przepisów RODO oraz projektowanej nowelizacji do KP; prawne aspekty ochrony danych osobowych w działalności Społecznego Inspektora Pracy
r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Iwona Jaroszewska-Ignatowska 

 • Organizacja związkowa jako administrator danych osobowych 
 • Zasady przekazywania danych osobowych o pracownikach w relacji pracodawca – zakładowa organizacja związkowa   
 • Jakie dane osobowe może przetwarzać Sip i kto ma do nich dostęp?  

Panel IV 16:00 – 16:30 Dyskusja, pytania, zakończenie

Prelegenci

Wykształcenie 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999).
 

Profil

Ma blisko 20-letnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Jest jednym z najwybitniejszych ekspertów prawa pracy w Polsce, w tym specjalistą w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Specjalizuje się w sprawach dot. związków zawodowych oraz dotyczących mobbingu, dyskryminacji, godzin nadliczbowych oraz umów o zakazie konkurencji. Jest ekspertem w zakresie zasad wynagradzania oraz premiowania pracowników. Na rynku ceniony jest jako autor skutecznych koncepcji zarządzania HR, efektywny negocjator, w szczególności w sporach zbiorowych. Regularnie publikuje w najważniejszych dziennikach prawnych, m.in. w Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej. Prowadzi szkolenia i konferencje z prawa pracy.

Organizacje

Jest członkiem European Employment Lawyers' Association, International Bar Association i Przewodniczącym Stowarzyszenia Prawa Pracy. 

Języki

angielski 

Prywatnie 

Mąż, ojciec i maratończyk. Więcej tutaj. 

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Jest Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon mającej na celu  wspieranie ochrony praw człowieka w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój społeczeństwa nadzorowanego. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych. 

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez The Catholic University of America i Uniwersytet Jagielloński, Szkołę Prawa Ukraińskiego organizowaną przez Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Akademię Kijowsko- Mohylańską i Uniwersytet Jagielloński oraz International Business and Trade Summer Law Program organizowany przez the Catholic University of America Columbus School of Law. Współautor publikacji pt. Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 pod redakcją Dr Dominiki Dörre- Kolasy. Doświadczenie zdobywał pracując w renomowanej w Polsce Kancelarii zajmującej się prawem pracy. Włada biegle językiem angielskim. Posługuje się także językiem rosyjskim.

Adwokat. Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła z wynikiem celującym. Absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowanie prawem pracy rozwijała już w trakcie studiów, m.in. poprzez udział w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Sekcji Prawa Pracy oraz praktyki w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się bieżącą obsługą Klientów w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz tworzeniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Obszar jej specjalizacji i zainteresowań obejmuje przede wszystkim ochronę danych osobowych pracowników.