RODO Day

RODO Day dedykowane jest kadrze menadżerskiej, pracownikom działów HR oraz przedstawicielom podmiotów świadczących usługi przetwarzania danych osobowych. 


Termin: 14 czerwca 2018 r. 

Miejsce: Biuro kancelarii Raczkowski Paruch, ul. Bonifraterska 17 (21 piętro) w Warszawie.
Koszt uczestnictwa: 1650 zł netto/osoba 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj.

Agenda

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji 

10:15 – 11:15  Dokumentacja pracownicza - od zatrudnienia do …-  analiza sposobu postępowania z dokumentacją pracowniczą po 25 maja 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.- praktyczne wskazówki postępowania w świetle art. 5 i 6 RODO oraz aktualnych zmian w polskim porządku prawnym
r. pr. dr Dominika Dörre- Kolasa

 • Dokumentacja pracownicza w świetle zasady minimalizacji danych, ograniczenia celu, ograniczenia przechowywania, poufności
 • Akta osobowe pod rządami RODO
 • Archiwa własne czy zewnętrzne?

>> Przerwa kawowa 11:15 – 11:30

11:30 – 12:15 Procesy rekrutacyjne bez tajemnic i bez ryzyk. Jakie dane osobowe można pozyskiwać i na jakiej podstawi. Rekrutacje zewnętrzne i ukryte.
apl. adw. Paulina Szymczak-Kamińska

 • Zakresy danych – o co wolno pytać kandydata i pracownika
 • Biały wywiad, bacground check , rekomendacje– zakazane czy prawnie dozwolone 
 • Przebieg rozmów rekrutacyjnych w świetle RODO

​12:15 – 13:15 Ocena ryzyka w świetle przepisów RODO, pracownik sprofilowany, „małżeństwo niedoskonałe”- o współpracy działów prawnych i IT przy wdrożeniu RODO
dr r. pr. Dominika Dörre-Kolasa

 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych Data Protection Impact Assessment – DPIA
 • Privacy by design, Privacy by default – wpływ przepisów RODO na architekturę systemów informatycznych
 • Profilowanie jako narzędzie rekrutacyjne oraz metoda kierowania rozwojem pracownika w trakcie stosunku pracy

>> Lunch 13:15 – 14:00

14:00 – 15:00 Pracodawca skontrolowany i kontrolujący. Monitoring i procedura kontroli przez PUODO w świetle ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
apl. adw. Jakub Lasek, apl. radc. Adrian Szutkiewicz

 • Monitoring video, poczty, inne formy monitoringu a projekt zmian do Kodeksu pracy
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy w związku z monitoringiem 
 • Kontrola PUODO – nie znamy dnia ani godziny – pełna gotowość -czyli, co może się wydarzyć podczas kontroli

15:00 – 16:00 Współdziałanie pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi pod kątem stosowania przepisów RODO oraz projektowanej nowelizacji do KP; prawne aspekty ochrony danych osobowych w działalności Społecznego Inspektora Pracy
r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Iwona Jaroszewska-Ignatowska 

 • Organizacja związkowa jako administrator danych osobowych 
 • Zasady przekazywania danych osobowych o pracownikach w relacji pracodawca – zakładowa organizacja związkowa   
 • Jakie dane osobowe może przetwarzać Sip i kto ma do nich dostęp?  

Panel IV 16:00 – 16:30 Dyskusja, pytania, zakończenie

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Paulina posiada ponad 7-letnie doświadczenie w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy.

Zajmuje się bieżącą obsługą polskich i zagranicznych klientów. Doradza, w szczególności, w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym kadry menadżerskiej. Wspiera klientów w tworzeniu i wdrażaniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz właściwej komunikacji z pracownikami.

Specjalizuje się  w obszarze ochrony danych osobowych pracowników. Członkini Data Privacy Expert Group w ramach Ius Laboris.

Wśród jej klientów są spółki m.in. z branży handlowej i produkcyjnej.