Prawidłowe funkcjonowanie polityki wynagrodzeń

Zapraszamy do udziału w Konferencji Prawidłowe funkcjonowanie polityki wynagrodzeń w Warszawie.
 
Wśród prelegentów wydarzenia r. pr. Katarzyna Sarek-Sadurska, która 8 marca br. wygłosi prelekcję:
 
Aspekty prawne i proceduralne dokumentacji wynagrodzeń na nowych zasadach
Wprowadzanie zmian do niestałych składników wynagradzania
Podwyższenie progów dotyczących obowiązków tworzenia regulaminów wewnętrznych dotyczących wynagrodzeń
Ograniczenia w wynagradzaniu kluczowych pracowników – podwyższenie unijnych standardów bezpieczeństwa
Parametry związane z kalkulacją wynagrodzeń
Kwestie rozliczeń przy wynagrodzeniu
 
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj

Prelegenci

Kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym i giełdowym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Reprezentuje klientów w procesach sądowych. Prowadziła wiele sensytywnych wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Specjalizuje się w tworzeniu szeroko pojętych polityk wynagrodzeń, zarówno w sektorze finansowym jak i w spółkach giełdowych. Doradza radom nadzorczym oraz grupom kapitałowym we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem wyższej kadry menadżerskiej.

Wśród jej klientów są spółki giełdowe, banki, domy maklerskie i  fundusze inwestycyjne. Doradza również klientom z sektora medialnego i produkcyjnego.  

Współpracuje z wieloma branżowymi stowarzyszeniami, m.in. z Izbą Domów Maklerskich, Związkiem Banków Polskich oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.  

Autorka licznych publikacji i artykułów w tematyce prawa pracy, w szczególności regulacji wynagrodzeń w sektorach regulowanych.

Propagatorka idei HR bez papieru i digitalizacji dokumentów w biznesie.