PPK – spotkanie autorskie

Raczkowski Paruch wraz z wydawnictwem Wolters Kluwer zaprasza na spotkanie autorskie, z okazji publikacji komentarza Pracownicze Plany Kapitałowe. Pytania, odpowiedzi, listy kontrolne.

Autorami Komentarza są: r. pr. Łukasza Kuczkowski oraz r. pr. Paulina Zawadzka-Filipczyk.

Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pytań o pracownicze plany kapitałowe, które zaczną być tworzone po 1.07.2019 r. i w pierwszym etapie obowiązywania będą dotyczyć pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. 
 
W książce przedstawiono wszelkie istotne kwestie dotyczące wdrażania i funkcjonowania PPK oraz wiele dotyczących ich uwag i praktycznych wskazówek.

 

Prowadzący: r. pr. Łukasz Kuczkowski.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca br. (środa) w godz. 12:00 – 14:00, w biurze kancelarii przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro) w Warszawie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu

Agenda

1.  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – ogólne założenia
•     obligatoryjność utworzenia PPK;
•     struktura składek w PPK, zachęty fiskalne;
•     nadzór nad PPK.

2.    PPK – perspektywa pracodawcy
•     procedura tworzenia PPK;
•     nowe obowiązki nakładane na pracodawców;
•     konsekwencje naruszeń.

3.    PPK – perspektywa pracownika
•     zasady inwestowania w PPK;
•     rezygnacja z oszczędzania w PPK;
•     zasady wykorzystania środków zgromadzonych w PPK.

4.    Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

Prelegenci

Radca prawny / Partner / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.