To wydarzenie już się zakończyło.


Polskie Stowarzyszenie HR: Warsztat PPK w Poznaniu

6 marca br. o godz. 10:00 odbędzie się warsztat Pracownicze Plany Kapitałowe, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie HR w Poznaniu. Raczkowski Paruch jest partnerem Warsztatu.

Wśród prelegentów wydarzenia r. pr. Łukasz Kuczkowski

Warsztat skierowany jest do Dyrektorów, Menedżerów i specjalistów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj

Agenda

Program obejmie następujące tematy:

  • Sytuacja dot. zabezpieczenia emerytalnego w Polsce
  • Cel i ramy prawne PPK a perspektywa działania pracodawców 
  • Kiedy i jakie działania pracodawca powinien podjąć w związku z PPK? 
  • Perspektywa najbliższych miesięcy – jakie działania należy podjąć nim odprowadzimy pierwszą składkę w tym wybór firmy – dostawca programu PPK (11:30 - 12:15)
  • Schemat operacyjny procesu obsługowego 
  • Obowiązki pracodawcy a obowiązki dostawcy programu PPK
  • Aspekty "miękkie" i "twarde" wdrożenia programu PPK (m.in. integracja systemów/ przekazywanie danych, komunikacja do pracowników)
  • Aspekty praktyczne przetwarzania danych przez pracodawców w związku z funkcjonowaniem PPK a RODO 

Prelegenci

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.