To wydarzenie już się zakończyło.


Polskie Stowarzyszenie HR: Warsztat PPK w Poznaniu

6 marca br. o godz. 10:00 odbędzie się warsztat Pracownicze Plany Kapitałowe, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie HR w Poznaniu. Raczkowski Paruch jest partnerem Warsztatu.

Wśród prelegentów wydarzenia r. pr. Łukasz Kuczkowski

Warsztat skierowany jest do Dyrektorów, Menedżerów i specjalistów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj

Agenda

Program obejmie następujące tematy:

  • Sytuacja dot. zabezpieczenia emerytalnego w Polsce
  • Cel i ramy prawne PPK a perspektywa działania pracodawców 
  • Kiedy i jakie działania pracodawca powinien podjąć w związku z PPK? 
  • Perspektywa najbliższych miesięcy – jakie działania należy podjąć nim odprowadzimy pierwszą składkę w tym wybór firmy – dostawca programu PPK (11:30 - 12:15)
  • Schemat operacyjny procesu obsługowego 
  • Obowiązki pracodawcy a obowiązki dostawcy programu PPK
  • Aspekty "miękkie" i "twarde" wdrożenia programu PPK (m.in. integracja systemów/ przekazywanie danych, komunikacja do pracowników)
  • Aspekty praktyczne przetwarzania danych przez pracodawców w związku z funkcjonowaniem PPK a RODO 

Prelegenci

Radca prawny / Partner / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.