Perspektywy. Co nowego w prawie HR w 2018?

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej najnowszym zmianom w prawie HR w 2018 r. 

 
Termin: 8 lutego 2018 r. 
Miejsce: biuro kancelarii przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro), Warszawa
Koszt uczestnictwa: 1650 zł netto/osoba. 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 

Agenda

AGENDA:

Panel I 10:00 – 11:50

10:00-10:10  Wprowadzenie (prelegenci: r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska) 

10:10-10:40  Planowane zmiany w prawie pracy (prelegent: informacja wkrótce)
 • Zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej, uprawnień rodzicielskich, świadectw pracy, obowiązków informacyjnych, regulacji dotyczących dyskryminacji i mobbingu
10.40 – 11.20  Czas pracy, urlopy i zwolnienia od pracy w 2018 r.  (prelegent: r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska) 
 • Wyzwania związane z czasem pracy w 2018 r. – zlecanie i rozliczanie nadgodzin oraz pracy w dni wolne
 • Planowane zmiany w  zakresie telepracy (co dalej z home office) 
 • Zakaz pracy w handlu w niedziele i święta
 • Planowane zmiany w zakresie urlopów i zwolnień od pracy

 

11.20 - 11.50  Pracownicze Plany Kapitałowe (Prelegent: r. pr. Paulina Zawadzka-Filipczyk) 
 • Nowe formy zabezpieczenia emerytalnego pracowników ze środków pracodawcy 

>> Przerwa kawowa 11:50 – 12:10

Panel II 12:10 – 13:40

 12.10-12.30  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po nowelizacji przepisów (prelegent: adw. Marta Kosakowska)

 • Zmiany związane z przyznawaniem świadczeń i ich opodatkowaniem
 • ZFŚS a RODO 
 • Dobre praktyki dotyczące działalności Funduszu w 2018 r.
12:30-13:10  RODO w praktyce HR w 2018 r. (prelegent: r.pr. dr Dominika Dörre –  Kolasa)
 • Konsekwencje RODO w codziennej praktyce zarządzania pracownikami
 • Jak przygotować się do wejścia w życie RODO
13.10 -13.40  Rewolucyjne zmiany w  ustawie o związkach zawodowych (r. pr. dr Dominika Dorre-Kolasa)
 • Nowe zasady prawa koalicji
 • Zakładowa organizacja związkowa w składzie niepracowniczym 
 • Kto będzie mógł sprawdzić liczebność organizacji
 • Zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy

>> Lunch 13:40 – 14:20

Panel III 14:20 – 16:30
 
14.20 - 15.00  Prawa autorskie dla pracowników – jak bezpiecznie skorzystać z tego rozwiązania oraz rożne formy świadczenia pracy a zmiany oskładkowania wynagrodzeń (Prelegent: doradca podatkowy Katarzyna Serwińska)
 • Kto posiada status pracownika – twórcy po zmianach przepisów
 • Jakie zasady dotyczą pracy twórczej w 2018 r.
 • Jak struktury zatrudnienia mogą funkcjonować w firmie
15.00-15.40  Compliance 2018 – regulacje wewnętrzne nowym standardem (Prelegent: adw. dr Damian Tokarczyk)
 • Obowiązkowe procedury wewnętrzne, w tym procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna
 • Szkolenie pracowników i współodpowiedzialność za firmę 
 • Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych – nowe ujęcie 
15.40-16.15  Zmiany w procedurach imigracyjnych (Prelegent: adw. Karolina Schiffter)
 • Zasady rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
 • Nowe wymogi dla zezwoleń na pracę: oświadczenia o niekaralności i dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracownika
 • Zezwolenie na pobyt ICT
Panel IV 16:15 – 16:30
 
16.15-16.30  Dyskusja, pytania, zakończenie (Prowadząca: r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska)

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych. 

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Doradca podatkowy, Partner w biurze warszawskim.  Absolwentka SGH, magister ekonomii i zarządzania.  Do Kancelarii dołączyła w 2018.  Od początku swojej kariery zawodowej związana była z PwC, gdzie przez ostatnich 12 lat pełniła rolę leadera zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa HR.  
Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych aspektów podatkowych relokacji pracowników za granicę oraz do Polski oraz optymalizacji kosztów pracy.
W trakcie swojej kariery zawodowej, doradzała klientom międzynarodowym i polskim w zakresie konsekwencji podatkowych i ubezpieczeniowych tworzenia i funkcjonowania efektywnych kosztowo struktur zatrudniania i wynagradzania pracowników (w tym najwyższej kadry zarządzającej), jak również konsekwencji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowniczych programów motywacyjnych oraz możliwości ich optymalizacji.
Zajmowała się bieżącymi rozliczeniami podatkowymi i ubezpieczeniowymi pracowników delegowanych do pracy w Polsce oraz wykonujących pracę za granicą.  Przez wiele lat sprawowała nadzór nad procesem rocznych rozliczeń podatkowych dla członków najwyższej kadry kierowniczej międzynarodowych firm w Polsce i za granicą.
Jest autorką publikacji dotyczących międzynarodowego opodatkowania pracowników delegowanych z Polski i do Polski, prelegentką na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom opodatkowania osób fizycznych.

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców m.in. z branży farmaceutycznej, doradztwa personalnego oraz osób fizycznych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, prowadzeniem postępowań związanych z mobbingiem i dyskryminacją w zatrudnieniu. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa pracy. W latach 2012-2016 pracowała w departamencie prawa pracy jednej w warszawskich kancelarii prawnych, gdzie zajmowała się prawem pracy oraz sprawami związanymi z ochroną danych osobowych pracowników.

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Specjalista z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym opracowywania procedur i dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Z Kancelarią związany od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej w biznesie, oraz compliance. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe. 

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; studiowała również na Università degli Studi di Bari we Włoszech. Posiada doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu spraw prawnych dla podmiotów gospodarczych nabyte w poznańskich kancelariach radcowskich, w tym kilkuletnie w wyspecjalizowanym dziale prawa pracy. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.