Oprandi Breakfast Seminar: Rekrutacja pracowników zgodna z prawem po wprowadzeniu RODO

Oprandi Polska oraz Kancelaria Raczkowski Paruch zapraszają na spotkanie z cyklu „Oprandi Breakfast Seminar” – spotkanie przy śniadaniu, którego tematem będzie:

Rekrutacja pracowników zgodna z prawem po wprowadzeniu RODO

Zagadnienia: 

Przetwarzanie danych jako proces ciągły 
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – w praktyce 
Obowiązki informacyjne Administratora Danych względem kandydatów. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Przechowywanie dokumentów aplikacyjnych – jak długo, jakie dane 
Polecenia kandydatów przez pracowników 
Obsługa procesów rekrutacyjnych – umowy z dostawcami usług (firmy rekrutacyjne, portale pracy)
Obsługa procesów rekrutacji przez dział HR dla kilku podmiotów w grupie spółek
​Termin – 21 lutego 2018 (środa), godz. 9:30 – 12:00

Miejsce – ul. Bonifraterska 17 (budynek North Gate), piętro 21

Zgłoszenia: Uprzejmie prosimy o wysłanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 16 lutego, do Joanny Komorowskiej, na adres e-mail: j.komorowska@oprandi.pl, 

Spotkanie jest bezpłatne.
Liczba miejsc ograniczona.

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.