Oprandi Breakfast Seminar: Rekrutacja pracowników zgodna z prawem po wprowadzeniu RODO

Oprandi Polska oraz Kancelaria Raczkowski Paruch zapraszają na spotkanie z cyklu „Oprandi Breakfast Seminar” – spotkanie przy śniadaniu, którego tematem będzie:

Rekrutacja pracowników zgodna z prawem po wprowadzeniu RODO

Zagadnienia: 

Przetwarzanie danych jako proces ciągły 
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – w praktyce 
Obowiązki informacyjne Administratora Danych względem kandydatów. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Przechowywanie dokumentów aplikacyjnych – jak długo, jakie dane 
Polecenia kandydatów przez pracowników 
Obsługa procesów rekrutacyjnych – umowy z dostawcami usług (firmy rekrutacyjne, portale pracy)
Obsługa procesów rekrutacji przez dział HR dla kilku podmiotów w grupie spółek
​Termin – 21 lutego 2018 (środa), godz. 9:30 – 12:00

Miejsce – ul. Bonifraterska 17 (budynek North Gate), piętro 21

Zgłoszenia: Uprzejmie prosimy o wysłanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 16 lutego, do Joanny Komorowskiej, na adres e-mail: j.komorowska@oprandi.pl, 

Spotkanie jest bezpłatne.
Liczba miejsc ograniczona.

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych.