Ogólnopolskie Forum Kadr i HR 2018

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskie Forum Kadr i HR 2018: prawo pracy, zatrudnianie cudzoziemców, rodo, controlling personalny w Warszawie. 

Wśród prelegentów wydarzenia r. pr. Edyta Jagiełło, która 8 marca br. wygłosi prelekcje:

14.15 – 14.45 – Dokumentacja pracownicza – najważniejsze zmiany 2018 i 2019

14.45 – 16.15 – RODO – praktyczne wskazówki dla działów kadr i HR

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Prelegenci

Edyta od ponad 10 lat doradza polskim i międzynarodowym pracodawcom w prawie wszystkich aspektach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Wspiera klientów m.in. przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów o pracę (w tym w szczególności z kluczowymi pracownikami kadry managerskiej), w prowadzeniu negocjacji ugodowych i wewnętrznych postępowań wyjaśniających, przy transferach pracowników, a także we wdrażaniu wewnętrznych polityk i regulaminów.

Przez ponad 5 lat doradzała jednemu z największych światowych pracodawców w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym prowadziła negocjacje ze związkami zawodowymi. Koordynuje także międzynarodowe projekty we współpracy z kancelariami z IUS LABORIS z innych jurysdykcji. 

Wśród jej klientów są firmy z branży finansowej, farmaceutycznej, usługowej, IT, technologicznej oraz rozrywkowej, a także zagraniczne ambasady i międzynarodowe fundacje.  

Prowadzi warsztaty i szkolenia, również w języku angielskim. Jest autorem publikacji w mediach i prasie branżowej.