Ogólnopolskie Forum Kadr i HR 2018

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskie Forum Kadr i HR 2018: prawo pracy, zatrudnianie cudzoziemców, rodo, controlling personalny w Warszawie. 

Wśród prelegentów wydarzenia r. pr. Edyta Jagiełło, która 8 marca br. wygłosi prelekcje:

14.15 – 14.45 – Dokumentacja pracownicza – najważniejsze zmiany 2018 i 2019

14.45 – 16.15 – RODO – praktyczne wskazówki dla działów kadr i HR

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Prelegenci

Radca prawny, członek The Data Protection International Practice Group Ius Laboris, kieruje zespołem ochrony danych osobowych w warszawskim biurze kancelarii. Zajmuje się bieżącą obsługą spółek w zakresie prawa pracy oraz doradza Klientom w obszarach ochrony danych osobowych pracowników, w tym przetwarzania danych osobowych w grupach kapitałowych, włącznie z transferem danych za granicę, w kwestiach związanych z monitorowaniem pracowników, czy weryfikacją kandydatów do pracy. Wspiera działy HR we wdrożeniu RODO. Prowadzi szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych pracowników.