Ogólnopolska Konferencja Naukowa „RODO – od analizy modelu do stosowania prawa”

10 maja br. r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa wygłosi prelekcje podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „RODO – od analizy modelu do stosowania prawa” w Krakowie. Organizatorem konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Jagiellońskiego we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie.

14.30 - 15.15    Efektywność czy iluzoryczność ochrony praw podmiotu kontrolowanego z perspektywy zgodności z konstytucją ustawy o ochronie danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych.