Banking & Insurance Forum 2018

19 października br. r. pr. Katarzyna Sarek-Sadurska będzie jednym z prelegentów podczas Banking & Insurance Forum 2018 organizowanego przez MMC Polska w Warszawie. 

13:45-14:45

Długoterminowe oszczędzanie – dodatkowe zabezpieczenia społeczne w Polsce

Podczas ww. bloku tematycznego omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Grupowe oszczędzanie organizowane oraz finansowane przez pracodawców dla swoich pracowników
  • Wpływ wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Pracownicze Plany Kapitałowe jako mechanizm upowszechnienia długoterminowego oszczędzania i dodatkowego dochodu obywateli w okresie emerytalnym
  • Pracownicze plany kapitałowe szansa czy zagrożenie na rynku benefitów pracowniczych
  • Znaczenie PPK, rola ubezpieczycieli na rynku długoterminowych produktów oszczędnościowych (w kontekście presji regulacyjnej / zachęt podatkowych / zrównania szans w tym wymiarze z sektorem bankowym i towarzystwami funduszy inwestycyjnych
  • Wzrost relacji oszczędności do PKB
  • Zmiany wprowadzone także w odniesieniu do instytucji oferujących PPK
  • PPK czy są rozwiązaniem na wszystkie problemy?
  • Jak budować wśród Polaków potrzebę dobrowolnego zabezpieczania się na przyszłość?

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

 

 

Prelegenci