Banking & Insurance Forum 2018

19 października br. r. pr. Katarzyna Sarek-Sadurska będzie jednym z prelegentów podczas Banking & Insurance Forum 2018 organizowanego przez MMC Polska w Warszawie. 

13:45-14:45

Długoterminowe oszczędzanie – dodatkowe zabezpieczenia społeczne w Polsce

Podczas ww. bloku tematycznego omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Grupowe oszczędzanie organizowane oraz finansowane przez pracodawców dla swoich pracowników
  • Wpływ wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Pracownicze Plany Kapitałowe jako mechanizm upowszechnienia długoterminowego oszczędzania i dodatkowego dochodu obywateli w okresie emerytalnym
  • Pracownicze plany kapitałowe szansa czy zagrożenie na rynku benefitów pracowniczych
  • Znaczenie PPK, rola ubezpieczycieli na rynku długoterminowych produktów oszczędnościowych (w kontekście presji regulacyjnej / zachęt podatkowych / zrównania szans w tym wymiarze z sektorem bankowym i towarzystwami funduszy inwestycyjnych
  • Wzrost relacji oszczędności do PKB
  • Zmiany wprowadzone także w odniesieniu do instytucji oferujących PPK
  • PPK czy są rozwiązaniem na wszystkie problemy?
  • Jak budować wśród Polaków potrzebę dobrowolnego zabezpieczania się na przyszłość?

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

 

 

Prelegenci

Kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym i giełdowym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Reprezentuje klientów w procesach sądowych. Prowadziła wiele sensytywnych wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Specjalizuje się w tworzeniu szeroko pojętych polityk wynagrodzeń, zarówno w sektorze finansowym jak i w spółkach giełdowych. Doradza radom nadzorczym oraz grupom kapitałowym we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem wyższej kadry menadżerskiej.

Wśród jej klientów są spółki giełdowe, banki, domy maklerskie i  fundusze inwestycyjne. Doradza również klientom z sektora medialnego i produkcyjnego.  

Współpracuje z wieloma branżowymi stowarzyszeniami, m.in. z Izbą Domów Maklerskich, Związkiem Banków Polskich oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.  

Autorka licznych publikacji i artykułów w tematyce prawa pracy, w szczególności regulacji wynagrodzeń w sektorach regulowanych.

Propagatorka idei HR bez papieru i digitalizacji dokumentów w biznesie.