Banking & Insurance Forum 2018

19 października br. r. pr. Katarzyna Sarek-Sadurska będzie jednym z prelegentów podczas Banking & Insurance Forum 2018 organizowanego przez MMC Polska w Warszawie. 

13:45-14:45

Długoterminowe oszczędzanie – dodatkowe zabezpieczenia społeczne w Polsce

Podczas ww. bloku tematycznego omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Grupowe oszczędzanie organizowane oraz finansowane przez pracodawców dla swoich pracowników
  • Wpływ wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Pracownicze Plany Kapitałowe jako mechanizm upowszechnienia długoterminowego oszczędzania i dodatkowego dochodu obywateli w okresie emerytalnym
  • Pracownicze plany kapitałowe szansa czy zagrożenie na rynku benefitów pracowniczych
  • Znaczenie PPK, rola ubezpieczycieli na rynku długoterminowych produktów oszczędnościowych (w kontekście presji regulacyjnej / zachęt podatkowych / zrównania szans w tym wymiarze z sektorem bankowym i towarzystwami funduszy inwestycyjnych
  • Wzrost relacji oszczędności do PKB
  • Zmiany wprowadzone także w odniesieniu do instytucji oferujących PPK
  • PPK czy są rozwiązaniem na wszystkie problemy?
  • Jak budować wśród Polaków potrzebę dobrowolnego zabezpieczania się na przyszłość?

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

 

 

Prelegenci

Radca prawny, kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich obszarach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym doświadczenie procesowe. Doradza klientom m.in. w procesach restrukturyzacyjnych, zwolnień grupowych oraz w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym w szczególności wyższej kadry menadżerskiej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Pantheon-Assas (Paris II). Laureatka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską. Związana z Kancelarią od 2007 r. Autorka publikacji w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego m.in. w pracach pod redakcją prof. dr hab. M. Safjana i prof. dr hab. K. Pietrzykowskiego.