II Forum ABI EXPERT

Zapraszamy do udziału w II Forum ABI EXPERT, skierowanego dla osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych oraz nadzór nad ich przetwarzaniem i zabezpieczaniem.

Wśród prelegentów wydarzenia r. pr. dr Dominika Dörre- Kolasa, która 13 marca br. wygłosi prelekcję:

Przetwarzanie danych osobowych pracowników w grupie przedsiębiorstw  oraz pomiędzy powiązanymi instytucjami publicznymi

  • kiedy na gruncie RODO można mówić o grupie przedsiębiorstw;
  • jak zgodnie z prawem dysponować danymi osobowymi pracowników poszczególnych przedsiębiorstw w obrębie grupy;
  • czy przetwarzanie danych przez powiązane podmioty z sektora publicznego może odbywać się na takich zasadach, jak w grupie przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.